QART Serwis

Nietypowe akcesoria komputerowe...

Start » Polityka prywatności, informacje prawne

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Tu dowiesz się o:

Warunkach i zasadach korzystania z informacji w tym serwisie WWW...

Informacja o ochronie danych osobowych. Polityka prywatności

Informacja o zasadach postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywaniu serwisów i komunikacji elektronicznej w ramach działalności firmy QART Serwis Jaromir Kopp.

Kto przetwarza dane?

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest QART Serwis Jaromir Kopp, ul. Stawowa 14, 55-120 OSOLIN, NIP 8951246029 zwany dalej Administratorem.

Serwisy www używane w działalności Administratora to: faqt.pl, lugallery.com, q-s.pl, qsap.eu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane podane podczas składania zamówienia, a w szczególności: nazwę firmy i (lub) przedsiębiorcy, NIP, adres siedziby, adres e-mail, imię i nazwisko osoby zamawiającej, jeżeli nie robi tego osobiście przedsiębiorca i telefon, jeżeli został podany. W niektórych przypadkach może być przetwarzany adres wysyłkowy, jeżeli został wskazany przez składającego zamówienie.

Dodatkowo przetwarzamy dane potrzebne do udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Administratora w tym adres e-mail, nazwa (imię i nazwisko) korespondenta oraz ewentualnie nr telefonu lub identyfikator używany w komunikatorze.

Dlaczego przetwarzamy dane?

Dane przekazywane podczas składania zamówienia są przetwarzane w celu jego realizacji w tym: wystawienia dokumentów sprzedaży, identyfikacji wpłat, wysłania zamówionych towarów lub licencji oraz pomocy w rozwiązywaniu problemów i reklamacji.

Dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych. Dodatkowo w celu ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa.

Kontakt za pomocą przetwarzanych danych może być nawiązany jedynie w uzasadnionej konieczności poinformowania o istotnych zmianach w funkcjonowaniu serwisów, usług, programów i działalności Administratora.

Jak przechowujemy dane?

Administrator przechowuje dane konieczne do realizacji umów (obsługi zamówień i korespondencji wymienione wyżej) w lokalnej zabezpieczonej bazie danych. Dane osobowe są gromadzone i obsługiwane z należytą dbałością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane służące do wystawienia dokumentów księgowych mogą być przechowywane w serwisie ifirma.pl z usług, którego korzysta Administrator w celu prowadzenia księgowości. 

Komu udostępniamy dane?

Dane przetwarzane przez Administratora nie są udostępniane żadnym podmiotom trzecim w celach marketingowych bez zgody Użytkownika.

Dane konieczne do realizacji umowy (zamówienia), jak na przykład adres wysyłkowy, dane kontaktowe (telefon, e-mail), mogą być przekazane firmom realizującym obsługę przesyłek kurierskich i pocztowych.

Dane księgowe służące do realizacji obowiązków księgowych mogą być udostępnione firmom realizującym usługi księgowe oraz bankom i firmom realizującym obsługę płatności.

Dane będą przekazywane tylko w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych po wcześniejszym sprawdzeniu, czy firma spełnia warunki RODO.

Dodatkowo Administrator może przekazywać dane w celu realizacji zobowiązań i wymogów prawnych, uprawnionym do tego instytucjom.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane będą przetwarzane do momentu otrzymania żądania ich usunięcia, co spowoduje skasowanie ich z baz danych. Wyjątek stanowią dane konieczne do realizacji obowiązków prawnych jak dane przedsiębiorstwa zamieszczone w dokumentach księgowych.

Jeśli nie zostanie wystosowane żądanie usunięcia danych — będą one przechowywane przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub jego następców prawnych.

Przetwarzanie danych może być również na żądanie, czasowo zawieszone.

Jakie prawa przysługują Użytkownikom

Zgodnie z Art. 16-20 RODO, czyli unijnego rozporządzenia, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Z jakich usług analitycznych korzystamy

Serwisy Administratora wykorzystują pliki cookies, czyli informacje zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Dzięki nim Administrator uzyskuje pośredni dostęp do analiz pomagających w utrzymaniu prawidłowego działania serwisów. Zapisywanie i stosowanie plików Cookies można wyłączyć w ustawieniach używanej przeglądarki.

W serwisach Administratora stosujemy usługi Google Analitycs w celu analizy statystyk serwisów. Dane nie są używane do profilowania użytkowników ani do celów marketingowych.

Jak się skontaktować z Administratorem

W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres e-mail: info@faqt.pl. Ponadto można napisać na adres QART Serwis Jaromir Kopp, ul. Stawowa 14, 55-120 OSOLIN.

 
 

Informacja o plikach Cookies i stosowanej analityce stron WWW

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:

   a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, z preferencjami ustawionymi wcześniej przez użytkownika (np. jednostki miar, waluta…);

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   d) w Serwisach oferujących zakup za pomocą koszyka, cookies pozwalają przechować informacje o wybranych przez użytkownika towarach i (lub) usługach przez określony (do 3 dni) lub do finalizacji zakupu.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Pomocna może być również strona: wszystkoociasteczkach.pl.

Jak w przeglądarce wyłączyć cookies:
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari dla iOS
Google Chrome
Opera
Dla innych przeglądarek sprawdź „pomoc” dostarczoną razem z programem.

10. Informacje podawane przez użytkownika w formularzach są używane jedynie w celu realizacji ew. zamówienia lub odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i nie są przekazywane innym podmiotom ani używane w celach marketingowych na które użytkownik nie wyraził zgody.


Regulamin

Niniejszy serwis WWW ma charakter tylko informacyjny. QART Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania informacji (w tym technicznej i informacji o dostępności i czasie realizacji zamówień), oprogramowania, sterowników systemowych oraz innych danych zawartych w tym serwisie WWW.

Operator serwisu WWW nie udziela żadnych gwarancji co do poprawności i aktualności zawartych w tym serwisie informacji. Podane ceny oraz informacje techniczne i informacje o dostępności produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wygląd oferowanych urządzeń może odbiegać od ich wizerunków na fotografiach zamieszczonych w serwisie. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Informacje na stronach nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszym serwisie były jak najbardziej pełne i aktualne.

Wszystkie nazwy firm i produktów oraz ich loga są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawnych właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Zabronione jest wykorzystywanie treści, grafiki i zdjęć zawartych w tym serwisie WWW bez zgody QART Serwis.

Start » Ograniczenia prawne